సినీ ప్రియులకు తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం తీపి. Continue reading